பொறுமை !பொறுமையால்
ஆயிரம் முறை கூட‌
தோற்றுப் போகலாம்...

ஆனால்,
அவசரத்தால்
ஒருமுறை கூட‌
வெல்ல முடியாது !*************************************

நன்றி ; தென்றல்
 
posted by திகழ் at 5:27 AM, |

அணி !நீங்கள்
உடலில் அணியும்
உடையை விட
மேலானது ...


முகத்தில் அணியும்
மலர்ச்சி !


*************

நன்றி: தென்றல்
 
posted by தமிழ் at 7:35 PM, |
கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்

இறந்த அனைவருக்கும்


Photobucket